Galenus

Těhotenství, otoky, toxikóza

EPH gestóza

Gestóza (těhotenská toxikóza) charakterizovaná edémy (otoky), přítomností bílkoviny v moči a vysokým krevním tlakem. Jednotlivé příznaky se mohou vyvíjet postupně. Patří k pozdním gestózám a vyskytuje se nejčastěji v posledním trimestru těhotenství. Těžké a neléčené formy mohou vyústit do záchvatu křečí. Důležité je včasné podchycení počínajících forem (těhotenské kontroly) a včasná léčba počínajících stavů (klid na lůžku, dieta, léčba vysokého tlaku). Těžké stavy mohou být důvodem k ukončení těhotenství císařským řezem.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.