Galenus

Bakterie

Bakterie

Jednobuněčné mikroorganismy, mají primitivnější stavbu buňky, než mají rostliny a živočichové. Na rozdíl od viru obsahuje bakterie kromě genetického materiálu (DNA) i organely, které ji umožňují život a množení v příznivých podmínkách nezávisle na hostiteli. Z velkého počtu baktérií jen malá část způsobuje různá onemocnění. Některé bakterie (lactobacily) jsou pro člověka přínosné. Patogenní baktérie většinou škodí prostřednictvím toxínů, které vylučují mimo svoji buňku.

Podobné a související pojmy

Bakteriemie Přítomnost bakterií v krvi. Přechodně se objevuje po poranění nebo po extrakci zubu. Jindy je součástí celkového bakteriálního onemocnění (sepse).
Bakteriofág Virus, který napadá bakterie a využívá je ke svému množení. Různé fágy se používají v molekulární biologii k přenosu dědičné informace.
Bakteriostatický Tlumící růst baktérií. Bakteriostatické přípravky nemusí bezpodmínečně úplně zastavit jejich růst, významně jejich růst zpomalují. Podstata účinku některých antibiotik.
Baktericidní Ničící nebo zabíjející bakterie. Podstata účinku některých antibiotik.
Bakteriurie Přítomnost baktérií v moči (většinou je doprovázena infekcí močových cest). Zvláštní pozornost vyžaduje v těhotenství.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.