Galenus

Biogenní prvky, nutriční faktory, biogenní aminy

Biogenní prvky

Chemické prvky, které jsou nezbytnou součástí živého organismu. Tvoří podstatu živé hmoty (zejména uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra, fosfor). Invariabilní prvky jsou obsaženy ve všech živých soustavách. Dělí se na makrobiogenní s více než 1% obsahu v sušině, oligobiogenní přítomné v desetinách %, jakož i mikrobiogenní v setinách až tisícinách %. Variabilní jsou ve větší koncentraci pouze v některých systémech a v jiných pouze jako stopové (které však mohou u jiných systémů fungovat jako nezbytné).

Podobné a související pojmy

Stopové prvky Prvky, které jsou v lidském organismu obsaženy jen v nepatrných množstvích.
Biogenní aminy Aminy tvořené v organismu z aminokyselin a plnící v něm důležité funkce, zejména v nervovém systému (neurotransmitery).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.