Galenus

Bisfosfonáty, kosti, kalcium, vápník

Bisfosfonáty

Deriváty kyseliny difosforečné používané v léčbě kostních onemocnění a poruch v metabolismu kalcia. Mají výraznou afinitu ke kostní tkáni, kde inhibují osteoklasty s následným omezením procesu uvolňování kostního minerálu (osteoresorpce) a naopak zvýšením kostní hustoty.

Bisfosfonáty se poměrně málo vstřebávají z trávicího ústrojí, podávají se na lačno a musí se dostatečně zapít vodou. Mají nežádoucí účinek v iritaci (podráždění) horní části trávicího ústrojí, užívají se zásadně ve stoje.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.