Galenus

Body-mass index, BMI, nadváha

Body-mass index

Parametr umožňující posouzení stavu výživy eventuelně míry obezity. Jde o poměr tělesné hmotnosti (v kg) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech). Za nadváhu jsou u muže považovány hodnoty nad 25, u ženy nad 24.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.