Galenus

Brucelóza, antropozoonóza, nekróza, bolesti kloubů a hlavy

Brucelóza

Chronické bakteriální onemocnění, které postihuje zvířata a může se přenést na člověka (antropozoonóza). Původcem jsou bakterie Brucella. K přenosu na člověka dochází přímým kontaktem s exkrety (např. oděrkami) či kontaminací potravin, zejména mléka. Onemocnění lidí je způsobeno profesionální nákazou. Interhumánní přenos je zřídkavý. Inkubace od 5 dnů do měsíce, obvykle kolem 2 týdnů. Zánět má granulomatózní charakter s nekrózou.

K příznakům patří vysoká horečka, mnohdy undulujícího (probíhající ve vlnách) charakteru, postižení kloubů, bolesti hlavy, svalů apod. Komplikace bývají u těžkého průběhu (postižení srdce, varlat, CNS, jater aj). Léčí se kombinací antibiotik.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.