Galenus

Buňka

Buňka

Základní jednotka živého organismu, která je schopna se sama dělit a má vlastní metabolismus. Buňka je od okolí oddělena buněčnou membránou, uvnitř ní je složitý systém organel obklopený cytoplasmou. Buňky vytvářejí tkáně a orgány, jsou specializovány k plnění odlišných úkolů. Celý lidský organismus se vyvíjí jen z jedné buňky. Důležitá je zejména regulace dělení a množení buněk, jejich vzájemná komunikace apod. Porucha těchto mechanismů je podstatou mnoha onemocnění, mj. vzniku nádorového bujení, které je vlastně nekontrolovatelným buněčným dělením. Studiem buněk se zabývá cytologie.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.