Galenus

Bypass, přemostění, ischemie, tepna

Bypass

Chirurgické vytvoření bypassu je jednou z metod léčby ischemických poruch vyvolaných zúžením nebo uzávěrem tepen. Postižené místo se přemostí jinou cévou, nejčastěji kouskem žíly ze stehna nebo lýtka. V kardiologii se používá venózní nebo arteriální štěp. Štěp vede krev do koronární tepny například z aorty.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.