Galenus

Cervikální hlen, děložní hrdlo, cervix

Cervikální hlen

Hlen tvořený žlázkami v hrdle děložním. Jeho vlastnosti se mění vlivem pohlavních hormonů. V první fázi menstruačního cyklu je vlivem působení estrogenů hojnější, tažnější a při mikroskopickém hodnocení se na sklíčku po zaschnutí vytvoří struktura kapradinového listu. Ve druhé fázi menstruačního cyklu se podílí na uzavření děložního hrdla. Vyšetření cervikálního hlenu se používá při léčbě neplodnosti a při antikoncepci.

Podobné a související pojmy

Cervikální index Vyšetření hrdla děložního, při němž se hodnotí velikost (otevření) děložní branky a množství a vlastnosti cervikálního hlenu. Umožňuje nepřímo zhodnotit produkci estrogenů a vyšetřuje se při neplodnosti.
Cervix skóre Stupeň otevření děložního hrdla v těhotenství. Čím je hrdlo více otevřené, tím je skóre vyšší. To podle fáze těhotenství ukazuje na blížící se porod, resp. hrozící potrat či předčasný porod.
Cervix uteri Děložní hrdlo, krček. Část dělohy, na niž se upíná pochva a která je fixována závěsným aparátem. Úpon pochvy hrdlo rozděluje. Hrdlem prochází kanálek. Rozdílný ve srovnání s tělem dělohy je charakter sliznice.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.