Galenus

CMP, cévní mozková příhoda, mrtvice

Cévní mozková příhoda

CMP, postižení určitého okrsku mozkové tkáně na podkladu poruchy cév, tj. jejich neprůchodnosti s následnou ischemií (mozkový infarkt) nebo poruchy celistvosti cévní stěny s následným krvácením do mozkové tkáně (mozkové krvácení). Projevy kromě bolesti hlavy sahají od dočasných poruch hybnosti a řeči až po bezvědomí, ochrnutí a smrt.

Kromě strukturního poškození se na příznacích podílí eventuelně vzniklý edém mozku s vyvolaným tlakem na okolní tkáň. Nejčastější a nejvýznamnější příčinou je ateroskleróza mozkových tepen často v kombinaci s hypertenzí (vysoký krevní tlak), trombóza nebo embolie.

Podobné a související pojmy

Apoplexie Krvácení do tkáně, které způsobí její poškození.
Iktus (ictus) Jiný název pro mozkovou mrtvici.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.