Galenus

Ciguatera, otrava rybami

Ciguatera

Otrava rybami, které zkonzumovaly toxické produkty z různých řas (spojených s korály v tropických oblastech). Toxiny se hromadí v těle ryb. K příznakům patří průjmy, zvracení, bolesti břicha, neurologické projevy, může být slinění, dušnost, méně často vznikají příznaky oběhové. Prognóza je většinou dobrá, nemoc bez léčby však trvá až několik týdnů. V léčbě se používají osmotická diuretika (mannitol).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.