Galenus

Civilizační nemoc

Civilizační nemoc

Nemoc, jejíž vznik a rozvoj je podmíněn nebo výrazně ovlivněn civilizací, způsobem života, technikou, stresem, znečištěním životního prostředí apod. Klasickým příkladem je onemocnění srdce a cév, které jsou nejčastější příčinou smrti v průmyslově vyspělých zemích. Zaostalé země naopak trpí vysokým výskytem infekčních chorob, jejichž kontrolou došlo ve vyspělých zemích k významnému prodloužení života. Mnoho lidí v zaostalejších zemích se vůbec nedožije věku, kdy se začínají civilizační nemoci projevovat.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.