Galenus

Cyklotymie, nestálost nálady

Cyklotymie

Trvalá nestálost nálady, resp. cyklické střídání smutné nálady (mírné deprese) a nálady veselé (mírné elace, hypománie). Druh afektivní poruchy, představuje sklon k maniodepresivitě. Vzniká nejčastěji v období dospívání. Častější je u žen, odchylky nálady bývají patrny i v rodině. Podle potřeby se léčí psychoterapií nebo farmaky (lithium, antidepresiva). Cyklotymní typ osobnosti (temperamentu) bývá spojen s otevřeností a extrovertním, někdy expanzivním jednáním.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.