Galenus

Edém, otok

Edém

Otok. Nadměrné hromadění tekutiny v buňkách, tkáních a orgánech. Může se projevit jejich zvětšením a poruchou funkce. Edém nejčastěji vzniká jako důsledek zvýšeného úniku a hromadění tekutiny v intersticiálním prostoru. K tomu vede zejména zvýšený tlak na žilním konci kapiláry při ztíženém odtoku krve (trombóza, srdeční selhání, portální hypertenze apod.), zvýšená permeabilita stěny kapiláry při zánětu či alergii, nízký onkotický tlak při sníženém obsahu krevních bílkovin (hypalbuminemie) a špatný odtok lymfy z tkání. Celkový otok může být provázen i hromaděním tekutiny v pohrudniční dutině (hydrothorax), břišní dutině (ascites).

Podobné a související pojmy

Onkotický tlak Osmotický tlak koloidu na membráně pro koloid nepropustné. Onkotický tlak plasmatických bílkovin přispívá k udržení dostatečného cirkulujícího objemu krve. Zejména albumin na sebe váže určité množství vody a tím přispívá k resorpci (nasávání) vody z tkání do kapilár.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.