Galenus

Elektrokardiografie, EKG, srdce

Elektrokardiografie

Základní vyšetřovací metoda v kardiologii založená na snímání elektrické aktivity srdečního svalu a jejím záznamu ve formě elektrokardiogramu. Umožňuje zjistit poruchy srdečního rytmu (arytmie), některé ischemické změny včetně infarktu myokardu, popř. další poruchy. Na povrch těla se přikládají elektrody, z nichž se do přístroje vedou elektrokardiografické svody. Ke snímání se obvykle používá 12 svodů, které registrují průběh elektrických dějů na srdci z různých míst těla (hrudník, končetiny).

Podobné a související pojmy

Elektromechanická disociace Stav, kdy na EKG je patrna elektrická aktivita srdce, které však netepe (elektrická aktivita myokardu není doprovázena kontrakcemi, tj. je velmi malý či nulový srdeční výdej a stav vyžaduje okamžitou resuscitaci). Vzniká při těžších srdečních onemocněních (akutní infarkt, tamponáda).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.