Galenus

Embryo

Embryo

Zárodek jedince vzniklý oplodněním (koncepcí) a vyvíjející se v děloze. Za embryo u člověka se považuje vývojové stádium do 8 týdnů, během něhož se vytvoří základy všech orgánů (organogeneze). Toto období se považuje za nejcitlivější na působení nejrůznějších škodlivin a infekcí, které mohou zasáhnout do vývoje orgánů.

Podobné a související pojmy

Embryogeneze Vývoj zárodku od stádia embryoblastu po skončení organogeneze. Navazuje na ni fetální vývoj.
Embryopatie Souborné označení pro poškození zárodku vlivem zevních činitelů (infekce, záření, chemické látky včetně některých léků). Jde o poškození v období základního vývoje jednotlivých orgánů (organogeneze) často s těžkými důsledky.
Embryotomie Postup k odstranění mrtvého plodu z dělohy jeho částečným rozdělením pomocí nástrojů.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.