Galenus

Enoláza

Enoláza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy a glukoneogeneze. Zajišťuje dehydrataci 2-fosfoglycerátu na fosfoenolpyruvát (resp. hydrataci fosfoenolpyruvátu na 2-fosfoglycerát). Enzym se nachází v cytoplazmě buňky. Obrázek znázorňuje osmý krok glykolýzy a také druhý krok glukoneogeze.

Glykolýza - krok 8

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.