Galenus

Ergometrie

Ergometrie

Zátěžové vyšetření, při němž pacient vykonává přesně stanovenou fyzickou činnost (např. simulovanou jízdu na kole) za současného sledování tlaku krve, EKG a celkového stavu. Používá se k vyšetření u ICHS a ke stanovení výkonnosti srdce a krevního oběhu po infarktu myokardu.

Podobné a související pojmy

Ergoterapie Metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje sociální uplatnění.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.