Galenus

Fibrilace, míhání

Fibrilace

Míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy svalu. Může být patrná na kosterním svalstvu při některých neurologických poruchách. V případě svalu srdečního jde o závažnou arytmii, při níž v srdci probíhá chaotická elektrická aktivita bez efektivní kontrakce.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.