Galenus

Gangréna, sněť

Gangréna

Sněť. Nekróza tkáně druhotně změněná působením zevních faktorů (vysycháním, hnilobou, působením některých baktérií).

Podobné a související pojmy

Buergerova nemoc Gangréna dolní končetiny při poruchách prokrvení.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.