Galenus

gastropatie

Gastropatie

Obecný název pro onemocnění žaludku, obvykle pro takové, které nelze jednoznačně zařadit do jiné skupiny. Rozlišuje se aftózní, exsudativní, hemoragická a kongestivní gastropatie. Aftózní gastropatie je charakterizovaná endoskopickým nálezem aftózních lézí pokrytých fibrinem, má nevyhraněné klinické příznaky. Exsudativní gastropatie je provázena ztrátami proteinů sliznicí, příčinou je často Ménétrierova nemoc. Hemoragická gastropatie (také označovaná jako erozní) je provázena krvácením do trávicí trubice. Je obvykle vyvolána použitím nesteroidních antirevmatik, vyskytuje se při portální hypertenzi. Kongestivní gastropatie je způsobena městnáním krve, obvykle opět při portální hypertenzi.

Podobné a související pojmy

Aftózní Charakterizovaný výskytem aft, mající charakter aft.
Exsudativní Charakterizovaný tvorbou (zánětlivého) výpotku - exsudátu.
Hemoragický Charakterizovaný krvácením, krvavý, obsahující krev.
Kongestivní Provázeno výrazným zadržením vody a sodíku v těle s tvorbou otoků, popř. hromaděním tekutiny v tělesných dutinách.
Ménétrierova nemoc Onemocnění nejasné etiologie charakterizované změnami na sliznici žaludku a často též ztrátami bílkovin trávicím ústrojím. Často je doprovázena hypoaciditou a s nemocí je spojeno zvýšené riziko karcinomu žaludku.

Související články

Hyperglykémie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.