Galenus

Glutathion, glutation

Glutathion

Jedná se o tripeptid, který se účastní reakcí katalyzovaných několika enzymy. Zřejmě nejdůležitější reakcí je však tvorba správných disulfidových vazeb v celé řadě bílkovin a peptidových hormonů. Tuto reakci katalyzuje enzym glutathionreduktasa. Glutathion je také důležitou součástí v metabolismu cizorodých látek (xenobiotik), kdy glutathion (po jejich předchozí hydroxylaci) umožňuje tvorbu polárních metabolitů, které jsou již dobře rozpustné ve vodných roztocích a tím se významně zvyšuje možnost jejich vyloučení z těla ven.

Glutathion

Zajímavostí v molekule tohoto tripeptidu je to, že peptidová vazba mezi kyselinou glutamovou a cysteinem není uskutečněna na uhlíku 2, ale na karboxylu v poloze 5 (γ karboxyl).

Podobné a související pojmy

Glutathionreduktasa Enzym odpovědný za tvorbu disulfidických můstků mezi dvěma sulhydrylovými skupinami téhož nebo sousedních peptidických řetězců.
Xenobiotikum Tělu cizí sloučenina, může se jednat o léky, chemické karcinogeny a různé další látky vyskytující se v životním prostředí.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.