Galenus

Glykémie, glykemie, koncentrace cukru

Glykémie

Koncentrace (nebo také lidově hladina) glukózy v krvi. Je udržována poměrně v úzkém rozmezí, protože přísun glukózy je důležitý pro celou řadu orgánů, zejména mozku. Glykémii významně ovlivňují hormony slinivky a nadledvin. Inzulin ji snižuje, glukagon, glukokortikoidy, adrenalin a růstový hormon ji zvyšují. Při stresu se uplatňuje i vliv sympatických nervů, a to tak, že stimulují rozklad glykogenu a tím i vzrůst glykémie. Glykémie stoupá po jídle, ale účinkem inzulinu se po určité době vrací k normálu. Při dlouhodobém hladovění klesá, ale po určité době se pokles zastaví a glykémie je dále udržována na konstantní úrovni (i když nižší ve srovnání s normálním stavem). Souvisí to s vytvářením glukózy procesem glukoneogeneze.

Glykémie pod dolní hranicí fyziologické rovnováhy se označuje jako hypoglykémie a zvýšená hladina se označuje jako hyperglykémie.

Podobné a související pojmy

Glykemický profil Sledování a výsledky glykémie několikrát během 24 hodin. Obvykle se stanovuje za různých režimů, jako je před jídlem, po jídle, po zátěži apod. Využívá se zejména u diabetiků pro určení přesnějšího dávkování inzulinu.
Glykemický index Hodnota umožňující porovnávat různé potraviny s ohledem na jejich schopnost ovlivňovat úroveň glykémie. Je nutný přepočet na ekvivalentní množství sacharidů obsažených v dané potravině.
Glykemická křivka Hodnoty glykémie získané při orálním glukózovém tolerančním testu.

Související články

Úloha inzulinu

Inzulin - rejstřík

Inzulin - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.