Galenus

Glykokalyx

Glykokalyx

Tenká, mikroskopická vrstvička polysacharidů na povrchu některých buněk, zejména epithelů. Plní ochrannou funkci, má význam v imunitních procesech.

V případě baktérií se jedná o polysacharidové pouzdro. Tato síť exopolysacharidových polymerů vytváří nejen bakteriální pouzdro, ale také sliz, který se od buněk odděluje a adheruje na okolní předměty. Tím vznikají vzájemné vazby se sousedními bakteriálními buňkami a také s povrchy okolních předmětů a tělísek. K uchycení může dojít na kosti, na kůži, různé implantáty nebo plasty. Bakteriální glykokalyx se uplatňuje i patogeneticky.

Podobné a související pojmy

Patogenita Schopnost vyvolat chorobu (např. mikroorganismy).
Patogeneze Souhrn procesů, které jsou odpovědí organismu na poškození, a které vedou ke vzniku nemoci a jejich projevů.
Patogenetický Týkající se patogeneze.

Související články

Plazmatická membrána - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.