Galenus

Kóma, bezvědomí

Kóma

Stav hlubokého bezvědomí. V těžších případech postižený nereaguje ani na bolestivé podněty. K nejčastějším příčinám patří úrazy hlavy, krvácení do mozku, těžce probíhající nervové infekce, otravy, cukrovka, hypoglykémie, těžká jaterní, ledvinná a endokrinní onemocnění.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.