Galenus

Ninhydrin

Ninhydrin

Reagenční činidlo pro kvantitativní stanovení aminokyselin. Oxidačně dekarboxyluje α-aminokyseliny na oxid uhličitý, čpavek a příslušný aldehyd, který má ovšem v molekule o jeden uhlík méně, než původní aminokyselina. Redukovaný ninhydrin následně reaguje s uvolněným čpavkem za vzniku modrého komplexu, který se fotometricky stanovuje při 570 nm (vlnová délka, při které komplex nejvíce absorbuje záření).

Ninhydrin

Citlivost této metody je přibližně 1 μg aminokyseliny. Ninhydrin je schopen reagovat i s jinými aminy, se kterými také tvoří modré komplexy, avšak neuvolňuje se oxid uhličitý. Pokud se tedy uvolňuje oxid uhličitý, je to současně důkazem α-aminokyseliny. Pouze aminokyseliny prolin a hydroxyprolin tvoří s ninhydrinem žlutě zbarvené komplexy.

Podobné a související pojmy

Fluorescamin Reagenční činidlo pro kvantitativní důkaz aminokyselin, pomocí tohoto činidla lze stanovit aminokyseliny v množství nanogramů.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.