Galenus

Osteopatie alimentární

Osteopatie alimentární

Porucha osifikace v důsledku podvýživy, zejména kombinovaného nedostatku proteinů a vápníku, eventuelně též vitamínu D (jehož vstřebávání je závislé na přítomnosti tuků v potravě) s následnou zvýšenou lomivostí kostí. Může být součástí mentální anorexie, kde může mít význam i snížená produkce pohlavních hormonů. Převažuje obraz osteoporózy nebo osteomalacie, mohou být známky hyperparatyreózy.

Podobné a související pojmy

Osteopenie Prořídnutí kostní tkáně. Např. v důsledku poruchy v příjmu vápníku nebo vitamínu D, nebo také při diabetu.
Osteopetróza Onemocnění s porušenou resorpcí kosti (narušená činnost osteoklastů). Projevuje se zmenšením kostní dutiny s krvetvornou kostní dření (anémie), s možným útlakem některých struktur (např. zrakového nervu se slepotou), zvýšenou křehkostí kostí aj.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.