Galenus

Osteosarkom

Osteosarkom

Primární zhoubný nádor kosti, jehož buňky produkují osteoid. Poměrně často vzniká v mladším věku, může postihnout jakoukoliv kost, častý je v koleně. Počáteční příznaky jsou zejména zduření a bolest. Malignita a tendence metastazovat jsou značné. Rozhodující pro diagnózu je histologické vyšetření. Léčba je cytostatická a chirurgická (resekce eventuelně amputace).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.