Galenus

Primární struktura, peptid, peptidy

Primární struktura peptidu

Pod pojmem primární struktura peptidu nebo bílkoviny se rozumí pořadí aminokyselin, ve kterém jsou jednotlivé aminokyseliny za sebou navázány peptidovou vazbou do řetězce. Proto leucylalanyltyrosin a tyrosylalanylleucin jsou dva rozdílné tripeptidy.

Značení peptidu

Primární struktura peptidu (bílkoviny) je stanovena za podmínky, že bylo určeno pořadí všech přítomných aminokyselin obsažených v peptidovém nebo bílkovinném řetězci. To je možné určit za podmínky, kdy je znám počet, struktura a pořadí všech přítomných aminokyselinových zbytků v řetězci. V současné době se pro stanovení primární struktury používá Edmanova reakce v kombinaci s metodou sekvenování DNA.

Peptidy jsou podle mezinárodně uznaného názvosloví pojmenovány jako deriváty aminokyseliny nacházející se na jejich C konci. Jejich název se tvoří tak, že aminokyselina, která vstupuje do reakce svým karboxylem, obdrží koncovku –yl (např. glycylalanin, alanylleucyltryptofan apod.). Aby se předešlo zbytečně dlouhým názvům, používá se k označování aminokyselinových zbytků prvních tří písmen názvu aminokyseliny (podle návrhu Branda a Edsalla), v současné době se u obzvláště dlouhých sekvencí používá i jednopísmenové označování. Podle dohody se aminokyselina s volnou aminoskupinou zapisuje vždy nalevo. Pokud při stanovení primární struktury existuje oblast, kdy nelze přesně určit pořadí stanovených aminokyselin, zapisují se tyto aminokyseliny do závorky.

Podobné a související pojmy

Edmanova reakce Automatizované postupné odstraňování a identifikace N-koncových aminokyselin jako fenylthiohydantoinových derivátů.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.