Galenus

Proteinurie

Proteinurie

Přítomnost bílkoviny v moči. Svědčí o onemocnění močového ústrojí či jiných orgánů, protože za normálních okolností je v moči přítomno minimální množství bílkovin (max. do 150 mg/d). Proteinurie může být původu ledvinného nebo mohou bílkoviny pocházet z močových cest. Někdy se proteinurie objevuje u mladých a zdravých jedinců vstoje a při námaze, v klidu mizí.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.