Galenus

pulmonální tepna

Pulmonální tepna

Plícnice, plícní tepna (a. pulmonalis). Tepna vedoucí krev z pravé srdeční komory do plic.

Podobné a související pojmy

pulmonální chlopeň Chlopeň mezi pravou komorou a plícní tepnou.
pulmonální Plícní.
pulmonální insuficience Nedomykavost pulmonální chlopně. Spíše vzácná vada, která může být důsledkem organických změn nebo je častěji relativní (dilatace pravé komory při plícní hypertenzi).
pulmonální skleróza Skleróza a. pulmonalis a jejich větví s následnou hypertrofií pravé srdeční komory.
pulmonální stenóza Stenóza (abnormální zúžení) pulmonální chlopně. Většinou jde o valvární (chlopňovou) stenózu a často bývá kombinována s dalšími srdečními vadami.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.