Galenus

Receptor

Receptor

Buňka, skupina buněk nebo orgán, jejichž funkcí je zaznamenávat stav a změny v organismu nebo zevním prostředí a informovat o nich vyšší centra (zejm. mozek) či na ně přímo reagovat.

Na buněčné úrovni molekula na povrchu nebo uvnitř buňky, která je schopna rozeznat jinou molekulu v okolí, vázat ji a informovat ostatní část buňky o její přítomnosti. Jedná se o důležitý princip nutný např. pro působení hormonů.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.