Galenus

Retinopatie

Retinopatie

Jedná se o nezánětlivé onemocnění sítnice oka a vzniká jako důsledek poškození krevních cév vyživujících sítnici. V těžkých případech dochází ke krvácení do sítnice a sklivce se závažnou poruchou zraku. Může dojít až ke slepotě. Obvykle vzniká jako důsledek některých onemocnění jako je diabetes, hypertenze, krevních chorob, revmatických onemocnění a toxických vlivů některých látek, včetně určitých léků. Počáteční příznaky nejsou nápadné, proto se provádí vyšetření očního pozadí.

Podobné a související pojmy

Retinitida Zánět sítnice oka. Projevuje se poruchou zraku a vzniká obvykle jako následek poranění oka, nebo při infekcích.
Hypertenze Vysoký krevní tlak. Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem.
Retinopatie diabetická Postižení sítnice oka při diabetes mellitus. Postižen je jak parenchym, tak i cévy.
Retinopatie HIV Onemocnění sítnice vznikající v souvislosti s infekcí HIV, obvykle při výrazném imunodeficitu.
Retinopatie nedonošených Retinální angiopatie předčasně narozených dětí vážících méně než 2 kg.

Související články

Hyperglykémie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.