Galenus

Tepenný uzávěr, arteriální okluze

Náhlý tepenný uzávěr

Popis onemocnění

Postižení tepny v kterékoliv části těla je nebezpečné, protože při jejím zúžení nebo dokonce při uzávěru dochází v důsledku nedostatku kyslíku k vážnému poškození nebo dokonce odumření tkáně uložené za takovým místem poškození. Příčinou může být kornatění tepen (důsledkem je onemocnění arterioskleróza) vyvolané nadměrnou produkcí vazivové tkáně. Další příčinou je tvorba ateromového plátu, který postupně zužuje průsvit tepny a může být dokonce příčinou vzniku trombu.

Tepenný uzávěr

Náhlý tepenný uzávěr (akutní arteriální okluze) vzniká jako důsledek embolie nebo trombózy. U většiny pacientů se často diagnostikuje fibrilace síní nebo další srdeční choroba, která může být příčinou vzniku embolie. K embolickému uzávěru dochází často v místě větvení tepny, kdy dochází k přirozenému zúžení průsvitu obou pokračujících tepen.

Jak se onemocnění projevuje

V případě tohoto onemocnění jsou příznaky zcela charakteristické, objeví se náhlá a prudká bolest, velice rychle se začne projevovat mravenčení, blednutí a zeslábnutí tepu. Vzápětí se významně omezí hybnost.

Diagnóza onemocnění

Místo uzávěru lze nalézt ultrazvukem (dopplerovské vyšetření), často se provádí i vyšetření končetin (angiografie). Následují vyšetření zaměřená na posouzení stavu celého oběhového systému a zejména na zjištění zdroje embolu.

Laboratorní vyšetření spočívá u rozvinuté aterosklerózy ve stanovení cholesterolu a jeho frakcí (LDL a HDL), celkových tuků, glykemii a v provedení testu glukózové tolerance.

Pokud se projevuje i ischemie dolních končetin, provádí se sedimentace erytrocytů, posuzuje se celkový krevní obraz, stanovují se trombocyty, fibrinogen, kreatin, kyselina močová a močovina. Pokud se projeví i žilní onemocnění, provádí se hemokoagulační vyšetření zaměřené především na defekty koagulace, zejména geneticky podmíněné. Cílem je potvrdit nebo vyloučit trombózu. K tomuto účelu se využívá i fyzikální vyšetření spočívající ve vysoce specifické duplexní sonografii.

Možné způsoby léčby

Náhlý tepenný uzávěr je velice nebezpečné onemocnění vyžadující urgentní zásah. Musí být ihned zahájena nitrožilní léčba podáváním léků s antikoagulačními účinky a schopností rozpouštět krevní sraženiny. Postižená končetina musí být v klidu a obvykle v mírně snížené poloze.

Při náhlém tepenném uzávěru v srdečním svalu (především hlavních tepen) se jedná o život ohrožující stav, a pokud není ihned dostupná lékařská pomoc, obvykle končí smrtí.

Související články

Embolie - rejstřík

Aterom - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x